Partea a II-a | OZN-urile şi elita puterii: Cine controlează, de fapt, planeta Pământ?


Foto 07

(continuare din prima parte)

Să existe, oare, vreo explicaţie metafizică pentru răul din lumea în care trăim? Care este forţa motrice din spatele tuturor acestor grupuri plutocratice care caută să exercite un control global total? Ce îi mână pe aceşti oligarhi răsfiraţi în mijlocul  tuturor popoarelor, raselor şi culturilor? Ce îi determină, oare, să vrea să înrobească omenirea, să o aducă la cheremul lor? Să existe, oare, într-adevăr, în paralel cu rasa umană, o rasă contrafăcută, programată metafizic să facă rău?

Conspiraţie cosmică?
Anthony Roberts a scris în Zeii Întunecaţi: „Ideea conform căreia rasa umană a fost afectată consecvent, de-a lungul istoriei sale, de «forţe întunecate», cu siguranţă nu este una nouă. Toate religiile fac referire la «puterile răului» şi deţin ierarhii elaborate de spirite, îngeri şi demoni aflaţi într-o luptă neîncetată pentru stăpânirea mediului cosmic şi, în consecinţă, a destinului uman. Marile religii păgâne ce au existat înaintea Creştinismului şi a Islamului au fost posedate de o cunoaştere aprofundată a acestor forţe spirituale, împărţindu-le în categorii precum: zei şi zeiţe, zâne şi componente elementare şi diverse personificări ale feluritelor energii din natură.

Cu mult timp înainte, în adâncurile aşa-numitei «preistorii», nu se ştie dacă rasa umană era conştientă şi omagia fiinţele transcendentale care existau în afara graniţelor realităţii temporare, dar care se manifestau înăuntrul acesteia. Peste tot în lume, aceste fiinţe sunt reprezentate diferit în conglomeratul experienţei religioase, lăsând urme în filozofie, artă, arhitectură şi, cel mai important, în sufletele cercetătoare ale celei mai dominante forme de viaţă de pe această planetă. În aproape fiecare cultură, din trecut şi din prezent, etosul religios adoptă în mod consecvent o formă dualistică polarizatoare”.

În vechile scrieri ale esenienilor putem citi despre un război între „Copiii Întunericului” şi „Copiii Luminii”. Părinţii Bisericii Creştine timpurii au scris şi despre „sămânţa (progenitura) celui viclean (Satana)”. Următoarele citate se pot găsi în totalitate în Părinţii Anteniceeni: „Fugiţi, astfel, de aceşti lăstari răi (ai Satanei), care produc fructe purtătoare de moarte… Aceşti oameni nu sunt sămânţa Tatălui, ci sunt un neam excomunicat. Şi spune Domnul, Fie ca toate sămânţele pe care Tatăl meu ceresc nu le-a plantat să fie smulse din pământ. Căci dacă ar fi fost ramuri ale Tatălui, nu ar fi fost duşmani ai crucii gloriei. Feriţi-vă, atunci, de aceste buruieni de care Iisus Hristos nu se îngrijeşte, ci acea bestie sălbatică, distrugătorul oamenilor, deoarece acestea nu sunt plantate de tată, ci sunt seminţele celui viclean”.

Unul dintre cei mai importanţi evanghelişti creştini ai acestui secol, William Branham, a predicat, bazându-se pe Geneză, capitolul 3, versetul 15, că a existat o adevărată seminţie a Iahtlui. O „creaţie falsă” care, sub controlul tatălui ei, Satana, s-a opus Copiilor lui Dumnezeu.

De unde a provenit această doctrină a seminţiei Iahtlui? Ne confirmă colecţia de scrieri străvechi, cunoscută nouă ca fiind Biblia, că există cu adevărat copii ai răului în această lume? Putem afla în aceste Scripturi o explicaţie a răului din lumea noastră?

Începutul
Fundamentalistul creştin care insistă pe o interpretare extrem de literală a poveştii creaţiei din Biblie, cu tot cu fruct, copaci înverziţi şi un şarpe şuierător, trece cu vederea, din păcate, peste înţelesul profund metafizic. Originea Omului şi „decăderea” ulterioară descrisă în Facerea sunt explicaţii alegorice a ceea ce s-a întâmplat. Alegoria reprezintă un mod de a descrie ceva profund în termini foarte simpli. O interpretare foarte literală a alegoriei face ca limbajul alegoric simbolic să fie mai important decât ce vrea de fapt să exprime.

Foto 04Pentru a înţelege aşa-numita „cea mai importantă întrebare din Sfânta Biblie” trebuie să apelăm la capitolele de început ale Facerii din Vechiul Testament. Prin examinarea înţelesului cuvintelor ebraice folosite în primele patru capitole ale Facerii, putem desluşi adevăratul sens.

Iar Iehova i-a spus Şarpelui: „Şi voi pune duşmănie între tine şi femeie şi între sămânţa ta şi a ei; îţi va stâlci capul, iar tu îi vei zdrobi călcâiul”. Facerea 3:125.

Să o luăm de la început. Satana, evident, nu a fost un Şarpe. Lucrul care a amăgit-o pe Eva şi a sedus-o nu a fost un şarpe ce se târa pe pământ. Cuvântul ebraic „nachash” înseamnă „vrăjitor” sau „magician”. Un înger căzut, care încă şi-a păstrat multe din puterile sale angelice, ar fi putut fi fără îndoială un vrăjitor şi un magician. Amintiţi-vă, Dumnezeu, grăind acestui Şarpe, a spus: „Şi voi pune duşmănie între tine şi femeie şi între sămânţa TA şi a ei”.

Aici Iehova se adresează Satanei, Arhanghelului căzut, şi spune clar că Satana va avea seminţie sau progenituri. Mulţi creştini cred că acest verset legat de sămânţa femeii prevesteşte sosirea lui Iisus Hristos. Cu toate acestea, par neputincioşi sau rezervaţi în a recunoaşte că aici Dumnezeu a declarat că şi Satana va avea urmaşi. Sunt dispuşi să admită că sămânţa Evei a fost o sămânţă umană fizică (care l-a creat pe Hristos); dar susţin că Satana nu are progenituri corporale.

De multe ori, în Noul Testament se spune că Iisus Hristos se referea la anumiţi indivizi ca fiind o „generaţie de vipere” (Matei 12:34; 23:33), ca „ipocriţi” (Matei 22:18; 23:13-39) şi ca „fiii lui Satan”, adresându-se acestora astfel: “Voi sunteţi de-ai tatălui vostru diavolul şi îi veţi face pe plac acestuia. A fost un ucigaş de la bun început şi nu a sălăşluit în adevăr, deoarece nu există adevăr în acesta. Când rosteşte o minciună, o rosteşte pe a lui: pentru că este un mincinos şi făuritorul acesteia” (Ioan 8:44). Această referinţă face evident o diferenţă între toţi oamenii şi unii oameni. Ţineţi minte că Iisus a identificat clar descendenţi reali ai diavolului. Nu a spus doar că erau simpli supuşi ai celui necurat. Nici nu a declarat că erau răi datorită propriei lor orientări religioase.

Controlorii
Autorul cărţii Cel Fără de Inimă spune astfel: „Lăsaţi-mă să vă asigur deîndată, atunci, că există într-adevăr pe planetă creaturi care nu provin de la Dumnezeu, care sunt falsuri ale manifestării adevărate. Multe dintre acestea sunt conştient în cârdăşie cu scopurile prefăcute ale puterilor întunericului. Acestea încearcă, prin conspiraţie şi complot, să extirpe bunătatea de pe lume, să îi învrăjbească pe fraţi, să tulbure, să deranjeze şi să distrugă armoniile, oriunde acestea există. Aceste creaturi acţionează în planul material, folosind şi direcţionându-şi energiile într-o încercare aranjată de a se împotrivi luminii. Cu toate acestea, sunt pionii “răutăţii spirituale plasate la un nivel înalt”. Iar uniunea dintre liga forţelor spirituale negative şi aceşti indivizi ce întrupează răul a dus la măcelărirea a multe suflete nobile de-a lungul veacurilor”.

Foto 05

Mai departe în cartea sa, autorul face următoarea observaţie tulburătoare: „Pe tot parcursul Bibliei, aceste fiinţe fără inimă sunt pomenite drept «cei viclen», pentru că aceştia au avut grijă să fie înlăturate toate descrierile mai detaliate ale rasei lor pentru ca omenirea să nu îi descopere şi să se ridice justificat împotriva conducătorilor lor. Şi astfel moartea lui Ioan Botezătorul şi cea a lui Iisus Hristos au fost instigate de rasa falsă care, timp de mii de ani, a învrăjbit frate cu frate, rasă cu rasă şi care a făcut în aşa fel încât copiii lui Dumnezeu să se învinovăţească între ei pentru uciderile sfinţilor”.

Astăzi, ca întotdeauna, ei ocupă poziţii autoritare şi cu puteri financiare. Au căpătat controlul destinelor imperiilor şi încearcă mereu să dejoace scopurile curate ale lui Dumnezeu. Folosirea nesocotită a impozitelor, impusă de aceştia, a pus un jug invizibil la beregata umanităţii.

Sămânţa Şarpelui este implantată astăzi în toate naţiunile, rasele şi popoarele. Din această rasă falsă fac parte adevăraţii controlori ai ordinii lumeşti. De secole au fost ţinuţi în frâu de către forţele lui Iehova, dar acum, în ultimele zile ale acestui ciclu, au fost dezlănţuiţi. „Vai şi amar de voi, locuitori şi suflete ale pământului, de ar fi ca diavolul să se pogoare asupra voastră cu mare mânie, deoarece ştie că nu mai are mult timp”. (Apocalipsa Sf. Ioan 12:12)

Foto 03Iisus le-a spus discipolilor Săi că membrii seminţiei diavolului pot fi identificaţi după faptele lor. Astfel, Ioan a scris: „Astfel sunt copiii lui Dumnezeu deosebiţi de cei ai diavolului: orişicine nu face justeţe nu vine din Dumnezeu, nici cel ce nu îşi iubeşte aproapele”. Chiar şi în aceste cuvinte se ascunde un mare mister ce nu poate fi total înţeles, decât de cel Ales.

Timpurile noastre sunt, cu siguranţă, unele agitate şi de separare metafizică. Liniile de bătălie sunt trasate între cele două seminţe ale Facerii, fiinţele adevărate (din sămânţa femeii) şi fiinţele false (din sămânţa Şarpelui). Identificarea scripturală a acestor două seminţii nu face decât să aducă măreţul adevăr metafizic în planul material. Cei care provin din Sămânţa Sfântă a femeilor, Copiii Luminii, sunt chiar şi acum chemaţi, treziţi, separaţi şi pregătiţi pentru slujirea divină.

Originea secretă a omului
Multe dintre lucrurile pe care credem că le cunoaştem despre planeta pe care trăim sunt false! Mulţi dintre cei care fac parte din această “dimensiune controlatoare”, pe care noi ne aflăm aici să îi deconspirăm, au distorsionat “faptele istorice” în avantajul lor… Ei au pervertit, în esenţă, şi au remodelat trecutul nostru pentru a obţine cele mai multe beneficii pentru ei înşişi. Ei sunt de părere că masele de oameni ar trebui să fie inconştiente de acele lucruri care ar fi mai bine să rămână secrete. Cu toate acestea, printre noi se află câţiva maeştri care s-au împotrivit gândurilor general valabile în vederea destrămării miturilor ce ne-au fost impuse cu forţa de secole.

Există, în realitate, o origine secretă a umanităţii ce a fost înlăturată din scrierile noastre. Aceasta nu este revelată în şcolile şi universităţile noastre şi, cu siguranţă, că autoproclamaţii noştri “lideri religioşi” nici nu s-au gândit să împartă această cunoaştere cu adepţii lor, pe care preferă să îi păstreze în neştiinţă, tot ca strategie a întregii dimensiuni controlatoare.

Să clarificăm un lucru odată şi pentru totdeauna: „Michael X” nu este în niciun fel, prin înfăţişare ori formă, înrudit cu Malcolm X, liderul spiritual al multor oameni de culoare. Michael X este, în realitate, un lider spiritual al tuturor raselor şi credinţelor, care s-a luptat timp de mulţi ani pentru a înfăţişa înţelepciunea ascunsă a celor străvechi unui grup restrâns de studenţi răbdători şi încrezători, care au dat ascultare acelei chemări lăuntrice către dezvăluirea spirituală ce intervine când realizăm că am fost îndelung oprimaţi de acei mulţi miniştri ce susţin că sunt preocupaţi de bunăstarea şi de educaţia noastră. Michael X este un maestru, un mistic, un călăuzitor, un profet, un suflet descătuşat.

El cuprinde toate lucrurile pe care trebuie să le descoperim în căutarea noastră a adevărului universal. Michael X, într-una din „monografiile sale mistice”, răspândită în secret, se străduieşte să explice originea secretă reală a umanităţii şi rolul pe care l-au jucat fiinţele de pe alte planete şi din alte dimensiuni, la cot cu noi înşine, în străduinţa noastră de a înainta pe scara cunoaşterii spirituale. Cuvintele sale sunt întotdeauna simple şi elegante, croite pe înţelesul tuturor:

Cunoştinţe mistice importante
V-aţi întrebat vreodată cum aţi ajuns să existaţi pe această planetă? De unde aţi venit dumneavoastră şi celelalte miliarde de locuitori ai acestui Pământ până la urmă? Care sunt adevăratele împrejurări?

Veţi fi uimiţi şi fascinaţi când veţi afla întreaga poveste a adevăratei origini omeneşti! Probabil veţi gândi în sinea dumneavoastră: „De ce nu mi s-a adus acest lucru la cunoştinţă până acum?” şi „De ce nu am fost învăţat despre aceste lucruri la şcoală pentru a beneficia de ele în toţi aceşti ani? De ce? De ce? De ce?”.

Ei bine, în primul rând, acestea sunt cunoștințe mistice. Nu vă puteţi aştepta să aflaţi aceste lucruri la şcoală decât dacă este vorba despre o Şcoală Mistică, desigur. Câte Şcoli Mistice există? Puteţi să le număraţi pe degetele unei mâini. Acestea sunt cunoștințe secrete. Nu sunt deloc ştiute de multă lume. De fapt, sunt atât de rare şi de neobişnuite, încât de obicei trebuie să scotoceşti cu sârguinţă pentru a le găsi. De aceea vă voi desluşi câteva lucruri, câteva verigi de aur din lanţul bunătății voastre, care v-au fost îndelung ascunse. Cred că acum sunteţi pregătiţi pentru marile adevăruri!

De unde a venit omul?
Adevărul este că pământeanul nu este singurul chiriaş al acestui univers. Doar crede că este. Aici comite el o mare greşeală. Există o infinitate de alte sisteme solare în acest univers vast, în care trăiesc în prezent forme de viaţă umanoide extrem de inteligente, vieţuind şi respirând la fel ca noi! Multe dintre aceste sisteme se află nu cu doar sute sau mii de ani înaintea noastră, ci cu milioane de ani şi multe dintre fiinţele care locuiesc pe acele alte „înlănţuiri planetare” au mare legătură cu originea voastră secretă.

Potrivit multor învăţăminte străvechi, toate planetele acestui sistem solar sunt populate de fiinţe inteligente. Aici nu mă refer la Ființe umane fizice, de seama celor de pe Pământ. Este foarte important pentru dumneavoastră să realizaţi că unele dintre planetele sistemului nostru sunt locuite doar de ființe imateriale. Acestea nu deţin corpuri materiale ca noi. Dar au un corp imaterial foarte eficient de care sunt foarte mândre şi care le deserveşte bine în diverse feluri.

Toate fiinţele, fie ele sub formă fizică ori imaterială, se află, bineînţeles, în grade diferite de inteligenţă sau de „conştienţă a ceea ce există”. De exemplu, se spune că fiecare planetă din sistemul nostru este, de fapt, o „Şcoală de Viaţă” în cadrul căreia fiinţele inteligente sunt în stare să înveţe diverse lecţii extrem de esenţiale despre arta adevărată de a trăi.

La fel ca în orice altă şcoală, scopul este ca toţi indivizii ce sălăşluiesc pe orice planetă să stăpânească diversele „reguli” sau „legi” ale vieţii. Acest lucru este înfăptuit, desigur, prin învăţarea modului de a extinde voit conştientizarea principiilor secrete care ne guvernează mintea, corpul şi întregul Univers.

Când acest lucru este înfăptuit, şi doar atunci, la nivelul la care individul chiar aplică cunoştinţele dobândite, acestuia sau acesteia i se permite să „avanseze” pe o altă planetă mai dezvoltată în schema planetară, unde sunt predate lecții noi. Astfel progresăm gradat în lumină, descoperindu-ne constant puterile dumnezeieşti avansate!

Deoarece există un număr de nouă planete ce se rotesc în jurul Soarelui, se pare că noi, Pământenii, trebuie să absolvim Nouă Şcoli înainte de a ne completa „Cursul de Studiu” al acestui sistem solar.

Fiecare „semestru școlar” durează 2.500 de ani (calculând în timp cosmic nu este atât de mult pe cât aţi crede). La sfârşitul acestui ciclu planetar, de obicei are loc un cataclism evoluţionar (cum ar fi era glaciară, potopul, o inversare polară etc.) care, în mod evident, îi elimină pe cei „care gândesc la fel” sau pe cei care „nu au promovat” Şcoala pământeană a Vieţii.

Totuşi, într-un moment crucial, un Prooroc al Luminii şi al Iubirii apare pe Pământ. Scopul său este să ghideze şi să îndrume noua generaţie de fiinţe inteligente care sosesc pe scena terestră pentru prima dată. Iisus, Buddha, Zoroastru, Lao-Tse, Hermes Trismegistus şi Sanat Kumara (Străvechiul Timpurilor) au fost astfel de prooroci. Puteţi să-i numiţi şi pe mulţi alţii.

Ce vă voi oferi acum nu este o informaţie nouă. Mai degrabă are multe veacuri vechime. De fapt, face parte dintr-o colecţie de Cunoştinţe Secrete numită Înţelepciunea Veşnic Tânără, pentru că este eternă. Câteva dintre aceste informaţii sunt mai străvechi decât însăşi planeta noastră (adică ne-a fost oferită de către fiinţe mai inteligente de pe alte planete sau din alte sisteme). Din fericire pentru noi şi pentru alţi cercetători sinceri, această minunată colecţie de cunoştinţe a fost păstrată de câţiva mistici rari de pe Pământ, din India, Tibet, Europa şi America. „Povestea farfuriei”, de pildă, este o poveste foarte străveche, cunoscută anumitor pământeni avansaţi pe parcursul a foarte multor secole.

Foto 06

Înainte să vă dezvălui întreaga poveste, vă voi „încerca” minţile cu privire la mai multe lucruri despre zborul interplanetar şi spaţial. Primul lucru care trebuie realizat este că zborul spațial este posibil, după cum au arătat incursiunile noastre limitate în orbită, în jurul acestei planete şi cele de pe Lună. Cercetătorii noştri ştiinţifici de pe Pământ experimentează chiar acum construirea propriilor noastre „discuri”.

Acestea fiind spuse, vă întreb: ce ar fi putut preveni ca o altă planetă, mult mai avansată ca Pământul, să fi ajuns la aceeaşi concluzie mai demult? Şi, ajungând la o concluzie atât de definitivă, ce i-ar fi oprit să construiască o navă spaţială sub forma logică de disc zburător, care să folosească o putere mai bună decât cea a rachetelor, pentru a cuceri Spaţiul?

Să continuăm încă un pic această idee. De ce credeţi că este atât de greu, atât de contrar modului de gândire al cercetătorilor noştri moderni, să accepte ideea cum că farfuriile zburătoare există deja?

Vă spun eu de ce. Dacă oamenii noştri de ştiinţă „învăţaţi” ar recunoaşte existenţa navelor spaţiale şi al fiinţelor din alte lumi, aceştia ar recunoaşte că planeta Pământ NU este singura planetă din Univers care a produs forme de viaţă extrem de avansate. Să recunoşti un astfel de lucru ar însemna un atac teribil la adresa egoului uman înfocat. Ar forţa omul să accepte faptul că Pământul nu este locul considerat atât de avansat de unii dintre noi. Omului de pe Pământ nu îi place să admită acest lucru.

Adevărul, conform scrierilor antice hinduse, este că Pământul este doar un „nou-născut” comparativ cu alte planete din univers. De exemplu, Venus este cu un întreg lanţ (perioadă de evoluţie) înaintea noastră. Astfel, formele inteligente de pe Venus sunt extrem de evoluate. Acest lucru trebuie să fie adevărat, pentru că rasa venusiană este incredibil de antică, în sensul că a fost creată cu multe milioane de ani în urmă.

Cât despre povestea primului om raţional de pe Pământ, aceasta începe cu adevărat în anul 18.617.841 î.Hr. Cu alte cuvinte, datarea epopeei noastre este anul optisprezece milioane, şase sute şaptesprezece mii, opt sute patruzeci şi unu înaintea naşterii lui Hristos.

În acel an de căpătâi, după cum a fost relevat în scrierile antice hinduse, prima navă spaţială a sosit de pe planeta Venus pentru a ateriza aici, pe Terra. De pe Venus, „Tărâmul Zeilor”, au venit Sanat Kumara (Stăpânul Flăcării) cu cei patru Mari Stăpâni ai lui şi cu o sută de asistenţi. Aceste fiinţe luminoase au avut grijă ca sufletele omeneşti să se reîncarneze în corpuri fizice pe Pământ.

Până la momentul sosirii pe Terra a lui Sanat Kumara de pe Venus, omul nu poseda conştiinţa de sine. El era produsul a lungi veacuri de evoluţie lentă pe Pământ. Fizic, acesta semăna cu omul pe care îl vedem astăzi; dar mental, acesta se asemăna animalelor. Cu alte cuvinte, trăia doar în subconştientul său. Secţiunea frontală a creierului său era adormită.

Când Stăpânul Flăcării l-a văzut pe săracul om fără de minte, s-a simţit dator să contribuie în mod direct la dezvoltarea acestuia. Şi-a folosit puterile spirituale pentru a trezi centrele individualităţii din pământean. Această întâmplare este „veriga lipsă” a evoluţiei omului pe această planetă.

Stăpânul Sanat Kumara l-a numit pe primul om trezit la conştiinţă Adam, ca un tribut adus stăpânilor venusieni care au aparţinut rasei adamice de pe Venus. La momentul trezirii sale la conştiinţă, corpul lui Adam era androgin sau bisexual. Era o fiinţă cu două părţi, având atât componente masculine, cât şi feminine, perfect echilibrate cu corpul său material.

Va urma…

Articol apărut pe News Conspiracy

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: